Урса Мажор геоложийн зургийн цомог


Байршил, эргэн тойрон


Гэрүүд


Ресторан


Бар


Степ & Спа


Одон орон ажиглах


Гэр бүлийн аялал


Тусгай үйлчилгээ


Нүүдэлчин малчидтай уулзах


Хархорин


Эрдэнэ зуу хийд


Орхоны хөндийгөөр морь унах


Шанхын хийд


Одон орон ажиглах


Тэмээн чулуутын буган чулуу болон дөрвөлжин булш


Үүртийн тохой


Орхоны хүрхрээ


Төвхөн хийд