Тавтай морил
Out of NowHere
Ер бусын Монгол Лоджууд
Онгон Байгалийг Олж Нээ
Нүүдэлчин Амьдралын Хэв Маягийг Мэдэр
Нутгийнхантай Танилц

Өндөр зэрэглэлийн гэрүүд

Sweet Gobi Геолож

Монголын төв цэгт амьтан, ургамалтай танилцаарай

Ursa Major Геолож

Дорнын хамгийн их ододтой шөнийн тэнгэрийн доор амраарай

Анжа Жүүлчины Бааз

Баазын цэцэрлэгээс шинэхэн хураасан ногоотой өвөрмөц Монгол хоолыг амтлаарай

Таван Гол

Try challenging outdoor activities in the Mongolian North 

Онцлог аяллын цэгүүд

ЭДЮКАТ

EDUCATE хөтөлбөрийг эхлүүлэн бид нүүдэлчин өрхүүдийн хүүхдүүдэд зориулж гэр сургуулиудыг барьж байна. Энэ онд гурав дахь нь баригдах болно!

AstroMongolia

Бидний зорилго: Монголын тэнгэрийг судлах, ойлгох, бишрэх. Түүнээс гадна, эргэн тойрондоо мэдлэгээ түгээх!

Мотоциклын түргэн тусламж

Яаралтай тохиолдолд эмч нарыг өвчтөндөө аль болох түргэн хүрч байхын төлөө бид орон нутгийн эмнэлэгт мотоцикл хандивласан юм.