Тавтай морил
Out of NowHere
Ер бусын Монгол Лоджууд
Онгон Байгалийг Олж Нээ
Нүүдэлчин Амьдралын Хэв Маягийг Мэдэр
Нутгийнхантай Танилц

Өндөр зэрэглэлийн гэрүүд

Свийт Говь Геолож

Монголын төв цэгт амьтан, ургамалтай танилцаарай

Урса Мажор Геолож

Дорнын хамгийн их ододтой шөнийн тэнгэрийн доор амраарай

Анжа Бааз

Баазын цэцэрлэгээс шинэхэн хураасан ногоотой өвөрмөц Монгол хоолыг амтлаарай

Таван Гол

Try challenging outdoor activities in the Mongolian North 

Онцлог аяллын цэгүүд

ЭДЮКАТ

EDUCATE хөтөлбөрийг эхлүүлэн бид нүүдэлчин өрхүүдийн хүүхдүүдэд зориулж гэр сургуулиудыг барьж байна. Энэ онд гурав дахь нь баригдах болно!

AstroMongolia

Бидний зорилго: Монголын тэнгэрийг судлах, ойлгох, бишрэх. Түүнээс гадна, эргэн тойрондоо мэдлэгээ түгээх!

Мотоциклын түргэн тусламж

Яаралтай тохиолдолд эмч нарыг өвчтөндөө аль болох түргэн хүрч байхын төлөө бид орон нутгийн эмнэлэгт мотоцикл хандивласан юм.