Бидний төслүүд

Эко Ногоон Төсөл- Анжа Жүүлчины Бааз, ЖЭРЭС ТББ-ын хамтын ажиллагаа

Идэвхгүй нарны эрчим хүч ашиглах хүлэмж нь Анжа Жүүлчины Баазын хувьд чухал сэдэв байсан үе саяхан. Ахуй, газар тариалангийн шийдэл олоход үйл ажиллагаагаа төвлөрүүлдэг  ЖЭРЭС ТББ-тай Анжа Жүүлчины Бааз нь 2016 онд хүчээ нэгтгэсэн. Энэхүү хамтын ажиллагааны үр дүнд Эко Ногоон Төсөл төрж, төслийн хүрээнд гурван улирал ажилладаг хүлэмжийг Анжа Жүүлчины Баазад амжилттай байгуулсан. Өнөөдөр салатны байцаа, өргөст хэмх, улаан лооль, редиск, паприка зэрэг шинэ ногоог 6-10 дугаар саруудад хурааж, зочиддоо санал болгох боломжтой болсон.

ЖЭРЭС ТББ-ын тухай

Төв Азийн нутаг нь хуурай зун, хатуу өвөл бүхий тэсвэрлэхийн аргагүй эх газрын уур амсьгалтай билээ. Энэ бүс нутгийн орнууд нь эрчим хүч, хүнсний хямралтай нүүр тулж байна. ЖЭРЭС ТББ нь үндсэндээ ахуй, газар тариаланд шийдэл санал болгоход чиглэдэг. Үүнд: эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууц, эрчим хүч бага зарцуулан хоол бэлдэх, халаах техник, газар тариалангийн арга техникийг нь  сайжруулж айл өрхийн тариаланд дэмжлэг үзүүлэх юм.

Монгол орны хувьд газар тариалангийн улирал нь жилдээ  3-4 сар л үргэлжлэх урт, хатуу өвөлтэй ч  нартай байх хугацаа нь “хөх тэнгэрийн орон” гэх нэртэй болтлоо урт билээ. ЖЭРЭС ТББ 2010 оны 8 дугаар сараас хот, хөдөө орон нутагт хүнсний ногоо тариалахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингэхдээ дараах төслүүдээр дамжуулан дэмжэлг үзүүлж байна. Үүнд:
• Тариалангийн улирлыг уртасгах техникийн шинэлэг шийдэл (идэвхгүй нарны эрчим хүч ашиглах хүлэмж), хүнсний ногоо хадгалах нөхцөлийг сайжруулах (био- агааржуулалт бүхий зоорь) шийдлээр дамжуулан айл өрхүүдэд мөнгөн хадгаламжтай болоход нь туслах. Эдгээр арга техник нь орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон, үйлдвэрлэгчид өөрсдөө барих боломжтой байхаар зохиогдсон.
• Тариалж буй үр тарианы нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, байгалийн нөөцийг хадгалж хамгаалахдаа тариалангийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор газар тариалангийн арга техник, усжуулалт, хөрсний менежментийн сэдвээр сургалт зохион байгуулах.
• Айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ногоогоо худалдах, орон нутгийн зах зээл рүү гарахад нь дэмжих.
Хоол хүнсний нэр төрлийг олшруулах зорилгоор өдөр тутмын хүнсэнд ногоо ашиглах тухай зааж сургаснаар (нутгийн иргэдийн мэдэхгүй хүнсний ногоо) хүнсний ерөнхий тэнцвэрт байдлыг хангах.