OONH брэндийн мэдээ

5 Feb

Монголын Шилдэг Жуулчны Бааз

2016 оны 12-р сар, Улаанбаатар хот Out of NowHere брэндийг, тухайлбал анхны сүлжээ бааз Свийт Говь, Урса Мажор геоложийг Монголын аялал жуулчлалын холбооноос 2016 оны Монголын Шилдэг Жуулчны Баазаар шалгарууллаа! Алтан Луужин шагнал гардуулах ёслолын...
Continue Reading