МЭДЭЭ

Монголын Шилдэг Жуулчны Бааз

2016 он 12-р сар, Улаанбаатар

Out of NowHere брэндийг, тухайлбал анхны Sweet Gobi болон Ursa Major хоёр баазуудыг 2016 онд Монголын аялал жуулчлалын холбооноос Монголын Шилдэг Жуулчны Баазаар шалгарууллаа! Алтан Луужин Шагнал гардуулах ёслол Улаанбаатар хотноо Exicon танхимд, 2016 оны 12-р сарын 28-нд зохион байгуулагдлаа. Аялал жуулчлалыг тасралтгүй хөгжүүлэх, мэргэжлийн стандартыг өсгөн, олон улсын түвшинд ойртуулах үүднээс энэхүү шагналыг нэвтрүүлжээ. Энэхүү хүчин чармайлтыг удирдан чиглүүлж байгаадаа бид баяртай байна. Монголын аялал жуулчлалын талбартаа чанартай, хариуцлагатай, олон улсдаа амжилттай байх аялал жуулчлалын салбарын алсын харааг хуваалцаж буй бусад аялал жуулчлалын мэргэжилтнүүдтэй нэг түвшинд ажиллаж байгаадаа бид баяртай байна.